Jane

Aanmelden

 
 

Missie

Jane« realiseert de unieke bestemming van mensen en organisaties door het analyseren, adviseren en coachen van uw talenten. M.b.v. de in Nederland ontwikkelde web-based Jane« talenten- en gaventest wordt per individu een unieke combinatie van talenten zichtbaar gemaakt.

Een maximale onderkenning van het unieke en bijzondere in mensen en organisaties leidt tot continu´teit, structurele groei, (stabiele) identiteit en maatschappelijke betekenis op langere termijn.

 
 

 
 

Bij het evalueren van talenten van mensen, teams en organisaties streeft Jane« naar

  • een objectieve en eerlijke evaluatie die recht doet aan uw capaciteiten;
  • volledige acceptatie van de situatie zoals die feitelijk is;
  • de meest wenselijke verandering die mogelijk en haalbaar is.

In het samenwerken met onze relaties is

  • de unieke combinatie van talenten van belangrijke beslissers het uitgangspunt;
  • betrokkenheid tot op de locale werkplek belangrijk voor de effectiviteit;
  • continue toetsing aan (veranderende) kwaliteitsnormen noodzakelijk.

Bij de uitvoering van opdrachten, projecten en trainingen

  • geloven we in het zaaien, planten en ontwikkelen van de juiste managementprincipes als sleutel om mogelijkheden in de markt en de organisatie maximaal te benutten;
  • zijn integriteit en discipline belangrijk voor de effectiviteit van onze producten.